2021.01.15-01.17|One Art Taipei 2021|Yasuko Hayashi, Beatriz Martin Vidal, Chiu Dou, Li Fun-Ga, Wang Xin, Sun Yi, Shan Fei

Bringing together artists of Hann Art, including Yasuko Hayashi, Beatriz Martin Vidal, Chiu Dou, Li Fun-Ga, Wang Xin, Sun Yi, Shan Fei.