Chiu Dou

2017
To Get, Hann Art Salon, Tainan, Taiwan, 2017.4.22-2017.5.14

2016
South Taiwan, Ke-Yuan Gallery, Taichung, Taiwan, 2016.8.8-2016.8.28
Immersion, A Heritage, Taoyuan, Taiwan, 2016.7.11-2016.12.3

2015
The Lake, Ke-Yuan Gallery, Taichung, Taiwan, 2015.08.08-2015.08.30

2014
Brewing-The Echo of Image, TOSEE Art, Taipei, Taiwan, 2014.12.27-2015.2.01
Earth, Ke-Yuan Gallery, Taichung, Taiwan

2013
2013 Solo Exhibition of Chiu Dou, Ke-Yuan Gallery, Taichung, Taiwan, 2013.10.5-2013.10.27

2012
Night & Day, PaioPaio ART, Taipei, Taiwan
Gray, Ke-Yuan Gallery, Taichung, Taiwan

2011
The Boundaries of The Daylight, Ke-Yuan Gallery, Taichung, Taiwan

2010
On The Road, Jin-Bian-Tang Art Space, Hsinchu, Taiwan

2009
Outside of The Windows II, Art Site of Chiayi Railway Warehouse No.5, Chiayi, Taiwan

2008
Ouside of The Windows, Safulak Art Village, Hsinchu, Taiwan